Logo Blind Friendly Web

Podmienky používania

Grafický symbol Logo Blind Friendly Web môže byť použitý len v prípade, že je Vaša stránka zaradená v našom zozname prístupných webstránok alebo dodržiava výnos o štandardoch pre ISVS [č. 312/2010 Z. z.] (PDF, 648 kB).