Testovanie prístupnosti a školenia tvorby prístupných webových stránok

Základný audit prístupnosti webového portálu

V rámci základného auditu je webová stránka otestovaná podľa podľa Výnosu č. 312/2010 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výsledok testovania vo formáte PDF obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty.
Audit obsahuje informácie o prehľade dodržiavania povinných štandardov prístupnosti webových stránok.
Protokol o výsledku testovania obsahuje:

 • informáciu o výslednom ratingu prístupnosti
 • zoznam porušených pravidiel
 • presné vyznačenie jednotlivých zistení (URL, príslušný úsek zdrojového kódu a pod.)

Každý audit prístupnosti sa realizuje manuálne využitím špeciálnych nástrojov ako aj s využitím asistenčných technológií (čítače obrazovky).
Minimálna doba dodania protokolu o výsledku testovania je 14 dní po prijatí žiadosti.
Cena auditu je od 99 €.
Ak máte záujem o základný audit prístupnosti, kontaktujte nás na e-mailovej adrese p.teplicky@unss.sk.


Používateľský test webových stránok vykonaný používateľmi so zrakovým postihnutím

V rámci projektu Blind Friendly Web môžete taktiež požiadať o vykonanie používateľského testu webových stránok, ktorý bude vypracovaný na základe skúsenosti používateľov so zrakovým postihnutím priamo pri práci na webovej prezentácií.

Čo je podstatou testu?

Vybraná skupina dvoch až šiestich používateľov s rôznym stupňom zrakového postihnutia dostane za úlohu vykonať na vašom webe niekoľko typizovaných úloh. Reakcie používateľov počas tohto testu budú zaznamenané a spracované do správy, z ktorej sa dozviete, kde mali používatelia pri plnení úloh problémy a kde sa im naopak darilo.

Je test vykonaný používateľmi so zrakovým postihnutím dôležitý?

Pri veľkom audite prístupnosti, ktorý uskutočnila britská organizácia Disability Rights Commission, sa zistilo, že pri testovaní sa nestačí spoľahnúť len na test podľa niektorej z metodík prístupnosti (v ČR a u nás napr. Blind Friendly alebo WCAG), ale že je veľmi vhodné testovanie stránok podľa týchto metodík doplniť aj testovaním handicapovanými používateľmi.

Prečo? Lebo práve oni sú tými znevýhodněnými používateľmi, pre ktorých sa bezbariérové weby vytvárajú a môžu teda najlepšie a hlavne prakticky posúdiť, či stránka je alebo nie je prístupná.

Odporúčaný postup testovania

Pokiaľ vytvárate nový alebo rekonštruujete existujúci web, odporúčame testy vykonávať v priebéhu týchto prác. Vykonanie testu prístupnosti až vo chvíli, kedy je webová prezentácia hotová, a zistenie, že web pravidlá prístupnosti nespĺňa, môže byť veľmi nepríjemné. Priebežným testovaním sa môžete tejto nepríjemnej situácii vyhnúť.

Tiež odporúčame radšej vykonať viac krátkych testov, zostavených z viac krátkych úloh a s viac používateľmi, ako jeden dĺhy test s menej používateľmi. V prípade, že stránky sú neprístupné a bude vykonaný len jeden test, používatelia nemusia kvôli bariérám, ktoré sú na vyššej úrovni štruktúry stránok, odhaliť problémy, ktoré sú skryté na nižších úrovniach webu. Pri vykonaní viacerých testov s viac používateľmi, ktoré budú doplnené primeranými úpravami, sa dá predpokladať, že bude odhalených ďaleko viac chýb.


Školenie tvorby prístupných webových stránok

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa kurzu s názvom: Tvorba prístupných webových stránok.
Na školenie sa môžete prihlásiť predbežne prostredníctvom e-mailu vojto@unss.sk. Prístupné webové stránky nediskriminujú užívateľa, ktorý má ťažkú zrakovú vadu, nemôže používať končatiny pri ovládaní vstupného zariadenia, prípadne pracovať so zvukovou informáciou z dôvodu straty schopnosti vnímať zvuk.

Termíny a čas školenia

 • dohodou v čase od 09:00 - 15:00

Miesto školenia

Sekulská 1, 842 50 Bratislava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Cena školenia

159 € /1 osoba (nie sme platca DPH)

Priebeh školenia

Školenie je rozdelené do dvoch hlavných častí:

Teoretická časť školenia:

 • Úvod do problematiky prístupnosti.
 • Znevýhodnený užívatelia v prostredí internetu.
 • Metodika hodnotenia prístupnosti v zahraničí (WCAG).
 • Metodika hodnotenia prístupnosti na Slovensku (BFW).
 • Právna úprava prístupnosti v Slovenskej republike
  (Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy podľa § 14 zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy).
 • Pomocné nástroje pri hodnotení prístupnosti.

Praktická časť školenia:

 • Testovanie prístupnosti webových stránok v konkrétnych situáciách.
 • Práca s pomocnými technológiami pre ľudí so zrakovým postihnutím (hlasový syntetizér, softvér na zväčšovanie).

Maximálny počet účastníkov školenia sú 4 osoby.

Kde nás nájdete?

mapa - znázornenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska - popis trasy je uvedený nižšie

Zastávka: Borská (Karlova Ves)
Električky číslo: 1, 4, 5, 9 a 12

Popis trasy

Budova ÚNSS sa nachádza na druhej strane cesty oproti obchodnému centru.
Je bielej farby, nízka a na malom kopci. K budove sa dá dostať dvomi spôsobmi. Priechodom pre chodcov, ktorý pokračuje schodiskom s červeno bielym zábradlím alebo podchodom. Budova ÚNSS je oplotená zeleným plotom. Po vstupe do bráničky, ktorá je oproti zastávke je vchod do priestorov KS ÚNSS.